Toplam Kalite Yönetimi kuram,ilkeler,uygulamalar

KDV Dahil: 49,00TL
Yazar: Hasan Şimşek.Prof.Dr.
YayınEvi: Seçkin Yayıncılık
Editör: 3,Baskı
Yıl: 2018
ISBN: 9789750251085
Sayfa Sayısı: 326
Kapak Türü: Karton Kapak
Kağit Türü: 1.Hamur
Kitap Boyutu: 16 x 24 cm
Dil: Türkçe
Yayın Tarihi: 2018
Stok Durumu: 5

Toplam Kalite Yönetimi kuram,ilkeler,uygulamalar

Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 3. Baskısı yapılan bu kitap, çeşitli üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında okutulan toplam kalite ile ilgili derslerde ana ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Ders kitabı olarak kullanılmasının yanı sıra kitap, toplam kalite konusunda bilgilenmek isteyen bireyler için de yararlı bir başucu kaynağıdır.

İkinci baskısında yeni bir bölüm eklenen ve daha görsel hale getirilen kitabın elinizdeki 3. Baskısına son yıllarda dünyada yaygın bir kalite uygulaması olarak kullanılan "Altı Sigma" ile ilgili yeni bir bölüm eklenmiştir. Bu anlamda, okuyucu açısından kitabın içeriği genişletilmiş, kullanımı daha cazip hale getirilmeye çalışılmıştır. Her bölüm başında, bölümdeki konular hakkında genel bir bakış açısı geliştirilmesini olanaklı kılacak bir tartışma sorusu, her bölümün sonunda bölümdeki konularla ilgili anahtar kelimeler, sorular ve sınıf içinde veya küçük gruplarla yapılabilecek etkinlikler yer almaktadır.

Kitapta toplam kalite çalışmalarında toplanan verilerin analiz edilmesini kolaylaştırmak amacıyla Microsoft Excel kullanımını adım adım öğreten bir bölüm de yer almaktadır. 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Önsöz  11
Bölüm 1: ÖRGÜTLER, YÖNETİM VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  23
Örgüt Nedir?  24
İşletme ve Yönetim Biliminin Evrimi  27
Yeni Ekonomi, Yeni İşletme Anlayışı  30
Örgüt ve Yönetim Biliminde Ana Paradigmalar  32
1. Yapısalcı Yaklaşım  33
2. İnsan İlişkileri (İnsan Kaynakları) Yaklaşımı  34
3. Politik Yaklaşım  37
4. Kültürel ve Sembolik (Simgeci) Yaklaşımlar  39
Örgütlere Çoklu Yaklaşım  41
Toplam Kalite Yönetimi Bütün Bunların Neresinde?  42
Anahtar Sözcükler  43
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları  43
Etkinlik 1  43
Etkinlik 2  44
Bölüm 2: TOPLAM KALİTE NEDİR?  47
Toplam Kalite Yönetimi Nedir?  48
Toplam Kalite Yönetimi Tanımları  49
Deming ve Kalite  50
Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri  51
Müşteri Beklentileri  55
Kalite Kavramından Ne Anlıyoruz?  56
Kalite ve Rekabet  57
Toplam Kalite Yönetiminin Ana Unsurları  59
Kalite Zinciri  63
Anahtar Sözcükler  63
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları  63
Etkinlik  64
Bölüm 3: TOPLAM KALİTENİN ÖNCÜLERİ  67
Walter A. Shewhart (1891–1967)  68
W. Edwards Deming (1900–1993)  69
Joseph M. Juran (1904–)  72
Kaoru İshikawa (1915–1989)  74
Philip B. Crosby (1926–2001)  75
Armand V. Feigenbaum (1922–)  78
Dr. Genichi Taguchi (1924–2012)  79
Shigeo Shingo (1909–1990)  80
Anahtar Sözcükler  81
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları  81
Bölüm 4: MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ ANLAMAK: YÖNTEMLER  85
Pazarlama Nedir?  85
Pazarlamanın Ana Unsurları  86
Ürün ve Hizmet Arasındaki Farklar  87
Hizmetlerin Pazarlanması  89
Pazarlama Araştırması  91
Müşteri Beklentilerinin Anlaşılmasında Kullanılan İki Temel Veri Toplama Yöntemi: Anket ve Görüşme  93
Anket  94
Anket Hazırlamanın Aşamaları  97
Görüşme  102
Görüşme Türleri  102
Görüşme Protokolü veya Görüşme Yönergesi Hazırlama: Birkaç Pratik Öneri  104
Görüşmenin Gerçekleştirilmesi: Birkaç Pratik Öneri  105
Anahtar Sözcükler  108
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları  108
Etkinlik  108
Bölüm 5: KURUM KÜLTÜRÜ VE KALİTE  111
Örgüt Kültürü Nedir?  113
Örgüt Kültürünün Düzeyleri  114
Örgütsel Kültür Türleri  116
Örgüt Kültürü Kendisini Nasıl Korur ve Sürdürür?  121
Kurum Kültürünün Değiştirilmesi ve Dönüştürülmesi: Stratejiler  123
Kurum Kültürünün Değiştirilmesi ve Dönüştürülmesinde Verinin Önemi  127
Anahtar Sözcükler  128
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları  128
Etkinlik 1  129
Etkinlik 2  129
Bölüm 6: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KALİTE  135
Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar  137
İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci  139
Toplam Kalite Yönetimi Anlayışının İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçlerine Etkisi  146
Anahtar Sözcükler  148
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları  148
Etkinlik 1  148
Bölüm 7: TAKIM ÇALIŞMASI VE KALİTE  153
Takım Olgusunu Olumlu Etkileyen Pozitif Kültür  154
Çalışanlara Duyulan Güvenin Göstergeleri  160
Takım Olma Süreci  163
Takım Çalışmasını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler  164
Takım Performansının Değerlendirilmesi  165
Takım Çalışması ve Ödüllendirme  167
İyi Bir Takım Lideri Olmak İçin Stratejiler  169
Anahtar Sözcükler  172
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları  172
Etkinlik 1: Takımlarla Proje Yönetim Etkinliği  172
Etkinlik 2: “Yazar Kasa”  173
Bölüm 8: KALİTE VE LİDERLİK  177
Liderlik Tanımları  178
Liderlik Yaklaşımlarının Evrimi  179
Liderlik Davranışı  180
1. Lowa Üniversitesi Çalışmaları  181
2. Ohio Devlet Üniversitesi Çalışmaları  181
3. Michigan Üniversitesi Çalışmaları  183
Durumsal Liderlik  184
Liderliğe Çoklu Bakış: Dört Liderlik Yaklaşımı  186
1. Yapısalcı Lider  186
2. İnsan Kaynakları Lideri  188
3. Politik Liderlik  189
4. Kültürel ve Sembolik Liderlik  190
Dönüştürücü ve Yönetsel Liderlik, Lider ve Yönetici  191
Anahtar Sözcükler  194
Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları  194
Etkinlik 1  195
Etkinlik 2  196
Bölüm 9: KALİTE VE STRATEJİK PLANLAMA  201
Planlama: Tanım  202
Planlama Modelleri  202
Akılcı (Rasyonel) Planlama Modeli  203
Sınırlı Akılcılık  203
Eylem Temelli Planlama  204
Makro Planlama/Uzun Vadeli, Kapsamlı Planlama/İnsangücü Planlaması  204
Stratejik Planlama  205
Stratejik Planlamanın Özellikleri 
Yorum Yap
Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Kötü İyi